Jak segregować odpady?

Dowiedz się do jakich pojemników powinny trafić poszczególne odpady

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki od butelek
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki np. kartony po mleku)
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów itp.)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

Nie należy wrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło

Należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

BIO - Odpady biodegradowalne

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać

 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • kości zwierząt
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zielone

Należy wrzucać

 • liście
 • odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania terenów zieleni

Odpady zmieszane

Należy wrzucać

 • pozostałe odpady, których nie można poddać procesowi recyklingu

Nie należy wrzucać

 • zużytych baterii i akumulatorów
 • sprzętu elektronicznego
 • gruzu i odpadów budowlanych
 • świetlówek, w szczególności energooszczędnych
 • farb, olejów i ich opakowań
 • lekarstw